Perquè és important canviar el filtre d’aire?

La funció del filtre d’aire és netejar de partícules l’aire que li entra al motor.

A mida que es va fent servir el cotxe, el filtre d’aire es va tapant amb les pròpies partícules que filtra.

Quan el filtre queda saturat de partícules, es cada cop més difícil que deixi entrar la quantitat d’aire correcta cap el motor.

Aquesta situació que pot semblar poc important, realment té una gran transcendència. Si no canviem el filtre d’aire quan cal per estalviar-nos alguns calerons, al final ens en gastarem molts més, pagant el combustible que el nostre cotxe gastarà de més.

Un filtre d’aire brut, provoca un augment en el consum de carburant i una pèrdua de rendiment del motor.

En conclusió, si voleu estalviar, és important canviar el filtre quan toca.

Sabem que els pneumàtics es gasten. Però caduquen?

A dia d’avui, al nostre país, no existeix cap reglamentació que estableixi una caducitat específica basada en l’antiguitat del pneumàtic per establir la seva caducitat.

La caducitat es podria traduir com a envelliment de la roda. Aquest envelliment estaria relacionada amb l’estat exterior de la goma i de l’estructura interna del pneumàtic, i això està en funció sobretot de les condicions d’utilització a les que s’ha sotmès el pneumàtic.

L’antiguitat no seria tant rellevant si no fos perquè afecta directament a les propietats del cautxú i per tant acaba repercutint en el comportament del pneumàtic. Tant és així que alguns fabricants estableixen un període màxim d’emmagatzematge de 5 anys en unes determinades condicions i passat aquest període es retiren del mercat si no s’han venut.

Se sap l’antiguitat del pneumàtic mitjançant la informació que hi ha als laterals. Concretament hi ha un codi numèric de quatre xifres que indica la data de fabricació del pneumàtic. Les dues primeres xifres indiquen la setmana de l’any i les dues següents indiquen l’any en que el pneumàtic ha estat fabricat.

En conclusió, es recomana que un pneumàtic muntat amb més de 5 d’antiguitat (respecte a la seva data de fabricació) sigui examinats per un un professional qualificat, almenys un cop l’any. I per precaució, als 10 anys des de la data de fabricació, es recomana la substitució per uns pneumàtics nous (inclosos els de recanvi), encara que el nivell de desgast no s’hagi arribat al límit mínim legal permès.

TPMS sistema de monitorització de la pressió dels pneumàtics.

TPMS són les inicials de “Tire-Pressure Monitoring System” que significa sistema de monitorització de la pressió dels pneumàtics.

Hi ha dos tipus de TPMS: el TPMS directe i TPMS indirecte:

El TPMS indirecte no és un sensors físics que determina la pressió d’inflat dels pneumàtics. El sistema mesura la pressió de forma indirecta a partir de la velocitat de gir de cadascuna de les rodes.

El TMPS directe, és un sensor que està col·locat a cadascuna de les rodes. Mesurant contínuament la pressió d’inflat i transmetent les dades a una centraleta. Els sensors incorporen una petita bateria que els permet funcionar de manera autònoma. Aquests sensors poden mesurar a més de la pressió, la temperatura del pneumàtic, la seva posició i l’estat de la bateria.

El pneumàtic ha estat dissenyat per funcionar a una determinada pressió. Si es circula amb una pressió de pneumàtics incorrecta el desgast de la coberta és fa duna manera irregular per tant el vehicle perd adherència amb el terra i en conseqüència augmentant la distància de frenada i es corre el risc de perdre estabilitat.

També s’ha de tenir en compte que quan les pressions són incorrectes s’augmenta el consum de carburant.

En conclusió, la funció del TPMS és avisar al conductor d’una pèrdua de pressió en els pneumàtics. Per tant, és un element de seguretat activa molt important.

El filtre d’oli.

El filtre de l’oli actua en el motor eliminant del lubricant elements sòlids i semi-sòlids. Ho fa a través del material porós intern que el compon.

Quan parlem de partícules abrasives, ens referim a partícules dures, com per exemple les partícules abrasives resultants del desgast del motor. Les partícules dures són capaces de ratllar i extreure metall de les superfícies de les peces. Això és el que provoca el desgast dels components i que pot provocar a una avaria.

Els productes semi-sòlids procedeixen de la combustió del carburant. No són solubles en l’oli, i per tant poden adherir-se a les superfícies de les peces, disminuint els jocs o tancant el pas a les canonades.

La bomba de l’oli subministra pressió. Genera la corrent del lubricant, que arrossega tots aquests elements que estan en suspensió cap al filtre d’oli. Un cop allà quedaran retinguts en funció de la seva grandària. El normal és que l’eficàcia d’un filtre de l’oli sigui del 90% o més.

L’oli i el filtre treballen junts per evitar embussos i deterioraments en el motor. El lubricant arrossega la brutícia i el filtre la reté en el seu element filtrant.

És molt important canviar l’oli i el filtre al mateix temps. Això ens assegurarà que el filtre treballi en les millors condicions. De tal manera que l’oli pugui oferir una lubricació òptima en cada punt del motor.

Un lubricant i un filtre de qualitat t’ajudaran a facilitar-li una llarga i saludable vida útil al motor.

En conclusió, la funció del filtre d’oli és molt important perquè elimina les partícules nocives pel motor generades per la combustió.